Att leva eller inte leva som man lär……….

Publicerat 5 mars 2010 av Kent Werner

Följer debatten om hushållsnära tjänster och läser olika debattörers syn på detta ämne. Kan dock inte undvika att förvånas över hur svårt det är för våra politiker att verkligen leva som de lär. Detta med att påstå sig stå för något men sedan visa något helt annat i sitt beteende. Detta är inget nytt. Niccolo Machiavelli skrev om detta redan år 1513 i sin bok ”Fursten”. Boken som ger råd om hur man skaffar sig makt – och behåller den. Idag läser vi om det ganska ofta – att medlemmar i den lagstiftande församlingen, företrädare för olika partier (oavsett partifärg) m fl utnyttjar förmåner och system som de uppger sig vara motståndare till och försvarar sig med att ” det är ju inte olagligt”. Nej, det är det inte, men deras trovärdighet får ju ganska många repor i fasaden.

Vi har läst avslöjanden om mygel med lägenheter, fusk med TV-licenser, höga polischefer som utnyttjar de unga flickor de påstår sig försvara och skydda, präster som inte lever upp till det kristna budskapet mm mm mm3447786819

Med dessa ”förebilder” kan jag förstå att det kan vara svårt för många att ha tilltro till politiker, företrädare för olika samhällsfunktioner m fl. Det är då lätt att gå vilse i den etiska- moraliska skogen eftersom deras inre kompass inte stämmer överens med hur ”andra” gör. Vi måste börja konfrontera och ställa krav på ansvarstagande från de som är företrädare för samhällsfunktioner, organisationer, företag och inte minst våra politiker.

Ett råd till dessa kan vara att läsa boken Chefens moraliska dilemma av Blanchard & Peale.  I denna bok tar författarna upp tre frågor som alla bör ställa sig när man är i färd att ta ett beslut om handling eller beteende. Dessa tre frågor är:

  • Är det lagligt? (dvs strider det mot lagen eller mot företaget/organisationens riktlinjer och policies)
  • Är det skäligt? (dvs är det ekonomiskt försvarbart, är kostnaderna – tid, pengar mm rimliga)
  • Tål det ”syn”? (dvs vad kommer jag att tycka om mig själv efteråt? Kommer mina väljare, min chef, mina medarbetare, min familj, mina vänner etc att ha fortsatt förtroende för mig om det kommer till deras kännedom? kommer jag att vara stolt över mig själv?)

Dilemmat är att många idag har en trasig inre kompass och därför gör som andra gör och det är här det blir riktigt allvarligt eftersom ”andra” i allra högsta grad inkluderar de som borde veta bättre dvs våra folkvalda, utsedda samt anställda företrädare och tjänstemän.

För att kunna veta vilken väg som är den ”rätta” för var och en är det viktigt att reflektera men också samtala om etik, moral och inte minst ansvar. Detta för att öka medvetenheten om vars och ens rätt att själva göra egna val men också att denna rätt innebär ett  personligt ansvarstagande för konsekvenserna av dessa egna val. Att vara klar över sina värderingar gör också att man har klart för sig vart den inre kompassen pekar. Detta kan underlätta beslutsfattning avseende förhållningssätt och beteende samt kan ge en ökad stabilitet som också kommer att synas utåt.

Människor som lever som de lär uppfattas ofta som tydliga och med integritet. Genom detta förhållningssätt blir de mer trovärdiga och ökar därigenom sina möjligheter att påverka andra.

Kategorier: chef, respekt, trovärdighet

Inga kommentarer »

Olikheter skapar ett kreativt klimat….

Publicerat 5 februari 2010 av Kent Werner

”I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.”
Dudley Field Malone

Ovanstående citat gör ju gällande att olikheter berikar. Detta är ju sant under förutsättning att de olika personerna som skall arbeta tillsammans förmår att tillvarata synergieffekten. Vi vill ju gärna att 1 + 1 = 3 men vi har väl alla, någon gång i livet, hamnat i grupper där synergieffekten helt uteblivit och 1 + 1 helt enkelt blivit noll. Det är alltså viktigt att sätta in energi i relationerna men också öka sin medvetenhet om den gruppdynamiska processen.

I den ansedda tidningen MIT Sloan Management Review finns en intressant artikel där man problematiserar mångfalden och pekar på en hel del problem – men också hur man kan hantera dem…..

Klicka på länken för att läsa artikeln

Mångfald – skapar mest problem?

Kategorier: grupp, lagarbete

Inga kommentarer »

Svårt för kvinnor……

Publicerat 1 februari 2010 av Kent Werner

Har funderat en del över varför kvinnor har så svårt att finna sig tillrätta i mansdominerade yrken. Uppenbarligen är det inte fel på deras kompetens eller motivation. De har både vilja och ambition att göra ett bra jobb, men sedan händer något. De har jobbat ett tag och upplevt motvinden från många män som, kanske eller förmodligen, upplever sin position som hotad. Grabbarna sluter leden och det är då mycket svårt att vara kvinna – eftersom de uppenbarligen inte är män är det också svårt att bli en av grabbarna – fullt ut.

Jag har också kommit i nära kontakt med åtminstone två arbetsplatser där män på ett flagrant sätt gynnas av – just det – manliga chefer. Kan det verkligen vara så att vi nu – vi skriver faktiskt 2010 – inte har kommit längre i vår syn på kvinnor än att det är bra att ha dem i organsationen men när det kommer till kritan så väljer vi män en man.

Detta beteende har ju faktiskt ett pris. Många duktiga, kompetenta och engagerade kvinnor tappar sugen och söker sig till en organisation som har förmågan att uppskatta deras kvalitéer. Vägen dit kan vara mycket jobbig. Jag tycker detta är mycket ledsamt. Dels för det mentala och känslomässiga priset som dessa kvinnor får betala men också för omedvetenheten i många organisationer och företag – att det faktiskt är på detta sätt. Prislappen för företag som inte kan ta hand om och förädla denna kompetens kan också bli tämligen hög.

I en artikel i tidningen Veckans Affärer (mars 2009) skriver Camilla Wagner, att Svenska företag tvingas rekrytera för minst sex miljarder för att ersätta kvinnor som inte befordras och hoppar av – och siffran kommer att accelerera.

Har vi råd med detta?

Kategorier: ledarskap, respekt, trovärdighet

Inga kommentarer »

Mentorskap – Givande för alla parter

Publicerat 20 januari 2010 av Kent Werner

Har återigen åtagit mig ett mentorskap. Denna gång för nyföretagare och kan ännu en gång konstatera hur givande detta är. Jag får möjlighet att träffa och lära känna en människa med fräscha idéer och som verkligen brinner för dessa. Har som en del i detta mentorskap också blivit en del av ett nytt nätverk och får i detta träffa massor av för mig okända människor från en mängd olika branscher. Det är mycket intressant att få ta del av deras olika problem och höra om men även bidra till lösningen av desssa.

Jag var på en första nätverksträff häromkvällen och fann detta väldigt givande eftersom denna träff också gav flera möjligheter att samtala och utbyta erfarenheter med såväl andra adepter som andra mentorer. Mycket intressant men också utmanande då många arbetar i eller är på gång att bygga upp ett företag i helt andra branscher än min egen.

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, personlig utveckling, relationer

Inga kommentarer »

Mod – en bristvara?

Publicerat 14 januari 2010 av Kent Werner

Har nu börjat få upp farten igen efter alla helger och har återigen noterat hur en del chefer hukar sig, lägger rökridåer eller hänfaller till ”det där tänker jag inte diskutera med dig-syndromet” när medarbetare vill veta varför? Denna osäkerhet – eller feghet kan man ha många synpunkter om. Beklagansvärt är dock att dessa chefer inte vågar vara transparenta (när de har möjlighet att vara detta) och stå för sina beslut inför sina medarbetare.

De flesta människor kan ta negativa besked om de upplever att chefen är öppen med sakskäl mm. Väl medvetna om att nästa beslut kanske går deras väg.

Denna brist på öppenhet och tydlighet kostar dessa chefer massor av ”förtroendepoäng” vilket är ledsamt för samtliga inblandade då detta får konsekvenser också för organisationen över tiden.

Alltså, var generös med information, våga stå för dina åsikter och beslut. Våga ta diskussionen – när det är lämpligt. Mörka inte av rädsla eller prestigeskäl.

Den vinnande strategien över tiden är öppenhet, såväl uppåt som nedåt i organisationen.

Kategorier: chef, kommunikation, relationer

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)