Svårt för kvinnor……

Publicerat 1 februari 2010 av Kent Werner

Har funderat en del över varför kvinnor har så svårt att finna sig tillrätta i mansdominerade yrken. Uppenbarligen är det inte fel på deras kompetens eller motivation. De har både vilja och ambition att göra ett bra jobb, men sedan händer något. De har jobbat ett tag och upplevt motvinden från många män som, kanske eller förmodligen, upplever sin position som hotad. Grabbarna sluter leden och det är då mycket svårt att vara kvinna – eftersom de uppenbarligen inte är män är det också svårt att bli en av grabbarna – fullt ut.

Jag har också kommit i nära kontakt med åtminstone två arbetsplatser där män på ett flagrant sätt gynnas av – just det – manliga chefer. Kan det verkligen vara så att vi nu – vi skriver faktiskt 2010 – inte har kommit längre i vår syn på kvinnor än att det är bra att ha dem i organsationen men när det kommer till kritan så väljer vi män en man.

Detta beteende har ju faktiskt ett pris. Många duktiga, kompetenta och engagerade kvinnor tappar sugen och söker sig till en organisation som har förmågan att uppskatta deras kvalitéer. Vägen dit kan vara mycket jobbig. Jag tycker detta är mycket ledsamt. Dels för det mentala och känslomässiga priset som dessa kvinnor får betala men också för omedvetenheten i många organisationer och företag – att det faktiskt är på detta sätt. Prislappen för företag som inte kan ta hand om och förädla denna kompetens kan också bli tämligen hög.

I en artikel i tidningen Veckans Affärer (mars 2009) skriver Camilla Wagner, att Svenska företag tvingas rekrytera för minst sex miljarder för att ersätta kvinnor som inte befordras och hoppar av – och siffran kommer att accelerera.

Har vi råd med detta?

Kategorier: ledarskap, respekt, trovärdighet

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2020  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)