Visste du? Genom åren har vi hjälpt ett stort antal företag och organisationer att skapa ett gott ledarskap med högpresterande team.

Visste du? Vi har mycket nöjda kunder! Läs vad de har att säga om våra kurser.

Medlem i International Leadership Association

International Leadership Association

Kurser som lyfter dig

Vi är övertygade om, att vi genom att skapa förutsättningar för individen att bli mer medveten om sina styrkor, att genom en ökad självinsikt få ett större självförtroende, får såväl chefer som medarbetare att bli tryggare och effektivare i sina olika roller. Detta generar ökad trivsel med sig själv och andra, men också en ökad livskvalitét.

UGL - Kurs för utveckling av grupp och ledare

ugl

UGL-kursen riktar sig till den som vill få insikt i och förståelse för vad som händer när en grupp utvecklas samt individens och ledarens roll och påverkan i denna process. Läs mer...

Teambuilding

teambuilding

Teamträning är ett effektivt och positivt sätt att fördjupa gruppens relationer samt öka arbetsmotivationen och delaktigheten så att alla i gruppen känner att man arbetar mot gemensamma mål. Läs mer...

Diplomutbildning, Ledarskapsutveckling

diplomutbildning

Detta chefsutvecklingsprogram (CUP) är en ledarskapsutbildning och riktar sig i första hand till dig som nyligen blivit chef eller arbetsledare eller som varit det några år. Läs mer...

Företagsanpassad utbildning

anpassat

För företag och organisationer som önskar ha temadagar, arbetsplatsutveckling, seminarier, föreläsningar mm för sin personal, skräddarsyr vi tillsammans med kunden ett paket anpassat till de specifika önskemål kunden har. Läs mer...

SDI

sdi

Under två dagar arbetar vi med ett mycket gediget och väl dokumenterat verktyg (SDI, Strength Deployment Inventory - Premier Edition). Läs mer...

The Human Element - THE®

the

The Human Element® präglas av ett integrerat synsätt på alla mänskliga frågor inom en organisation: Ledarskap, beslutsfattande, grupputveckling, problemlösning och kreativitet. Frågor som är avgörande för organisationens framgång. Läs mer...

© cluram consulting 2024  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995