Företagsanpassat

ugl

För företag och organisationer som önskar ha temadagar, arbetsplatsutveckling, seminarier, föreläsningar mm för sin personal, skräddarsyr vi tillsammans med kunden ett paket som är anpassat till de specifika önskemål som kunden kan ha.

Varför välja företagsanpassad utbildning?

Exempel på anledningar till att välja företagsanpassad utbildning eller insats kan vara:

  • Medarbetarundersökningar visar dåliga resultat
  • Implementering av gemensam ledarfilosofi
  • Revirtänk mellan grupper eller avdelningar
  • Konflikter i organisationen
  • Grupper eller avdelningar som fungerar ineffektivt
  • Omorganisation som innebär bildande av nya team eller avdelningar
  • Det finns behov av coaching eller handledning för chefer
  • Ni vill öka teamkänslan inom organisationen
  • Man upplever otydlighet eller brister i kommunikationen mellan avdelningar eller inom grupper
  • Etc etc

SDI

Under två dagar arbetar vi med ett mycket gediget och väl dokumenterat verktyg (SDI, Strength Deployment Inventory) som ger Dig ökad självinsikt och större förståelse. Läs mer om SDI här.

The Human Element - THE®

utgör en helhetssyn på människans villkor i organisationen och vänder sig till alla de som vill fördjupa sin självkännedom och utvecklas som chefer, ledare, specialister samt inte minst som människor.

-->

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995