Denna kurs/utbildning är som att sammanfatta 20 veckors teoretisk utbildning inom organisation och ledarskap och några års erfarenhet av yrkesliv och chefsskap.

- UGL-deltagare

illustration, ugl målpil
ugl logotyp

I illustrationen till vänster, målpilen, visas några av de olika delmålen i UGL. Till höger UGL-logotypen.

Utveckling av grupp och ledare, UGL

ugl

Sedan ett par decennier är UGL-kursen en grundkurs för samtliga officerare i försvarsmakten. Denna kurs har numera blivit en mycket uppskattad kurs såväl inom näringslivet som i offentlig förvaltning.

UGL-kursen riktar sig till den som vill få insikt i och förståelse för ledarskapets grunder, gruppens utveckling och individens roll i gruppen.

UGL-kursen genomförs i internatform och utbildningen pågår hela dagarna samt kvällstid. Det är viktigt att deltagarna är närvarande under hela tiden. Det är heller inte lämpligt att medföra annat arbete som ska lösas under kursveckan.

Kvalificerade handledare

Varje kurs leds av två kvalificerade handledare. Samtliga våra handledare har stor erfarenhet av denna utbildningsform. De finns dessutom registrerade i Försvarshögskolans handledarregister.

Kurslängd

5 dagars internat (ca 50 timmar handledarledd utbildning).

Målgrupp

Företagare, ledare, utbildare, arbetsledare, handläggare m.fl. som är intresserade av att få större insikt om ledarskap och gruppens utveckling i enlighet med UGL-kursens mål.

Kursdeltagare

8-12 personer som inte känner varandra, en s k främlingsgrupp, detta för att uppnå optimal utbildnings- och erfarenhetsbredd på kursen.

Utbildningsmetodik

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar som varvas med teorier och olika processgenomgångar. Deltagarna går igenom övningar som kräver att de aktivt prövar sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva upplever att de har behov av att utveckla.

Kursens övergripande mål är att skapa förutsättningar för deltagarna att utvecklas och att bli effektivare i rollerna som ledare, utbildare samt gruppmedlem.

Våra erfarenheter visar att den mix av människor som vi har på våra kurser skapar goda möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte. Deltagare bör vara i psykisk balans.

För mer information om internat och hotell besök Näsby Slott & Konferens.

Flera av våra UGL-kurser genomförs i ett joint venture med Äventyrens Ö/Dahlström & Partner

© cluram consulting 2024  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995