Den här kursen var BRA. Den gav mig en större förståelse för andras reaktioner i olika situationer och framför allt en större insikt om mig själv.

- SDI-deltagare

Förståelse för personliga styrkor i mellanmänskliga relationer.

Förståelse för personliga styrkor i mellanmänskliga relationer.

SDI, Strenght Deployment Inventory

sdi, strenght deployment inventory

Under två dagar arbetar vi med ett mycket gediget och väl dokumenterat verktyg (SDI, Strength Deployment Inventory) som ger Dig ökad självinsikt och större förståelse för:

  • Varför Du beter Dig som Du gör.
  • De medfödda styrkor Du för med Dig till relationer och roller.
  • Vad det är som orsakar inre konflikter för Dig.
  • Det sätt som Du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på.
  • Varför Du tycker att vissa relationer är givande och andra inte är det.
  • Hur Du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer.
  • Hur Du accepterar att ta emot och hur Du ger konstruktiv feedback.
  • Hur Du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla.

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995