Utvecklingsseminarium enligt
The Human Element®

ugl

Will Schutz vidareutveckling av FIRO-teorin är både en filosofi och en metod som ger oss möjligheter att arbeta med våra relationer. Det kan gälla rädsla för konflikter, rigiditet, bristande samarbetsförmåga, svårigheter att få saker och ting gjorda eller att avsluta projekt.

The Human Element® präglas av ett integrerat synsätt på alla mänskliga frågor inom en organisation: Ledarskap, beslutsfattande, grupputveckling, problemlösning och kreativitet. Frågor som är avgörande för organisationens framgång.

Teorin syftar till att skapa ett effektivt samarbete i en atmosfär som präglas av öppenhet och delaktighet. En annan grundsten i teorin är att vi ständigt gör egna val. Medvetenheten om vår valfrihet ger oss handlingsutrymme och lär oss att ta fullt ansvar för vårt beteende och våra känslor. Ett tillfälle att utvecklas och att spränga egna gränser.

Will Schutz

Deltagaren får möjlighet:

 • Att lära sig att ge och ta emot feedback, rakt och utan rädsla.
 • Att bli medveten om hur känslor och självuppfattning påverkar arbetsresultatet.
 • Att ta ansvar i stället för att leta syndabockar.
 • Till ökad självkännedom och stärkt självkänsla.
 • Att uppleva hur förbättrade relationer sparar tid och gynnar samarbete.

Organisationens vinster:

 • Ökad effektivitet.
 • Ökat personligt ansvar.
 • Förbättrad kommunikation och större öppenhet.
 • Förändringsarbete underlättas.
 • Konflikter hanteras på ett sätt som stärker organisationen.
 • Intern och extern goodwill.

Målgrupp

Personer och ledare som vill öka sin självkännedom och förbättra kommunikation och ledarskap.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995