Feedback

Vi tar tacksamt emot Dina synpunkter.

Feedback från ugl-kurser och teambuilding

Kursen gav en rejäl knuff framåt i min personliga utveckling och ett uppvaknande för hur och varför jag beter mig som jag gör i olika grupper.

ALLA, oavsett om man är chef/ledare eller ej, skulle behöva de insikter man kan få av denna kurs. Fantastiskt bra kursdagar, genomtänkta och med massor av lärdomar, insikter och erfarenheter. Handledarna var fantastiskt öppna och lyhörda för gruppens och våra individuella behov. Jag uppskattade också att de var så generösa med att dela med sig av egna erfarenheter.

Kombinationen teori och praktik blandat på detta vis har varit oerhört givande och passar min inlärningsstil perfekt.

Har dåligt självförtroende men lyft mig ordentligt under veckan. Vi är många från vårt företag som gått denna kurs och det har blivit mycket bättre samarbete och trivsel på jobbet.

Kombinationen teori och praktik samt att vi fått mycket utrymme för egna reflektioner har varit mycket utvecklande. Borde ingå i skolkurs!

Jag har fått bredare kunskaper inom ledarskap och grupprocesser som jag så väl behöver. Jag har lärt mig hur jag fungerar i olika situationer men även fått uppleva olika faser i en grupprocess. Upplevelsebaserad inlärning är toppen för mig.

Jag kommer att utveckla mitt ledarskap tack vare att jag känner mig själv och omgivningen bättre. Jag kommer i framtiden alltid att se till att mina beslut tål syn.

Denna kurs/utbildning är som att sammanfatta 20 veckors teoretisk utbildning inom organisation och ledarskap och några års erfarenhet av yrkesliv och chefsskap.

Handledarna har på ett förtroendefullt och kompetent sätt gjort att kursen överträffar alla mina förväntningar.

Mycket bra kurs, hela veckan. Jag har fått tillbaka självförtroendet och en ”ny” självbild. Jag förstår nu varför jag handlar och reagerar som jag gör.

Jag växte som människa, både privat och yrkesmässigt. Handledarna genomförde kursen på ett mycket proffsigt sätt. Ni kändes genuint intresserade och fick mig att känna att vår grupp var speciell. Mycket bra upplägg på kursen, den växte fram.

Om fler, helst alla, fick dessa erfarenheter så skulle mycket mer kraft kunna användas på det organisationen är till för och mindre på hink o spade.

En otroligt värdefull kurs. Jag känner att jag blivit en ny människa. Det har varit många skratt och många våndor under resans gång och det har definitivt varit värt priset.

Jag har utvecklat mitt ledarskap, fått nya infallsvinklar och förstår mer hur människor och grupper fungerar samt hur jag skall leda dem.

Ett genomtänkt upplägg från början till slut. Kompetenta och trygga handledare som med humor, kroppsspråk och värme förmedlar budskap så att de fastnar.

Det har varit en vecka fylld av arbete, för det mesta jobbigt, men med både humor och värme från grupp och handledare. Jag är glad för all den dokumentation som jag fått i min UGL-pärm. Den kommer jag att återvända till.

En kurs som alla skulle behöva gå. Det skulle vara lag på det. Handledarna har varit inspirerande och kompletterat varandra på ett mycket bra sätt. Jag har fått tid – och tagit mig tid som gett mig många aha- och herregud-känslor.

Kursen har givit mig större insikt, känsla och behållning än någon annan kurs. Varje dag har givit mig verktyg och insikter som kommer att öka min kompetens som medarbetare och medmänniska. Jag kommer att rekommendera denna kursen därför att jag är övertygad om att arbetsplatsen kommer att bli mycket bättre och sundare om fler får dessa kunskaper och insikter.

Feedback från SDI-deltagare

Den här kursen var BRA. Den gav mig en större förståelse för andras reaktioner i olika situationer och framför allt en större insikt om mig själv.

I stort en mycket bra kurs för att lära känna / få bekräftat vilka styrkor som jag har och tänka på hur man använder dem. En kunskap och erfarenhet som jag kommer att ha nytta av i alla relationer till andra människor.

Som teamleader kommer jag att ha hjälp av mina insikter om mig själv i första hand, även arbeta med gruppens agerande mot varandra, förmedla att vi är olika och att vi tänker på hur vi tilltalar varandra. Tänka på att vara en förebild och ta tillvara mina styrkor på rätt sätt.

Varför jag upplevde kursen som lärorik beror på att vi hade en engagerad och bra kursledare. Bra i den bemärkelsen, som jag uppfattade, erfaren, fick en uppfattning av att han visste vad han pratade om.

Bättre ledarskap genom personlig utveckling är just det, som jag uppfattat, som vår ledning vill ha i organisationen och att min insikt om personlig utvecklings betydelse ska sprida sig till fler medarbetare.

SDI är enligt min uppfattning ett verktyg med bredd som ökar insikten om mina personliga egenskaper, men också är utmärkt för att få en ökad förståelse för mina medarbetares olika synsätt.

Speciellt intressant tycker jag det var att få grundläggande kunskap om feedback och konflikter. Vidare var det intressant med de olika modeller som visades om grundläggande värderingar och diskussioner om ”sanningar” m.m.

Jag tycker att Kent varit otroligt intressant och inspirerande som föreläsare och han har varit bra på att sätta ”press” på oss i gruppövningarna för att få igång åtminstone min tankeverksamhet.

Jag tycker att den här kursen har gett mig större insikt i allas våra olika styrkor. Mina egna styrkor och svagheter fick sig en riktig genomlysning. Det var kul att se ens personliga styrka när allting går som man tänker sig, stämmer överens med den överdrivna styrkan som andra kan tycka, så väl. Kursledaren var väldigt duktig och bra, det märktes att han hade lång erfarenhet av ledarskapsutbildning.

För mig betydde kursen mycket, den gav mig en hint om hur jag själv fungerar och hur mina arbetskamrater fungerar. Vi blir genom det här en tajtare grupp som kommer att klara eventuella relationsproblem på ett öppet och klart sätt. Föreläsaren var mycket bra, gav ett stabilt och kunnigt intryck på mig.

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995