Kent Werner

Visste du? Vi samarbetar för närvarande med åtta associerade konsulter.

Medlem i International Leadership Association

International Leadership Association

Om företaget

Kent Werner, som driver företaget, har sitt yrkesmässiga ursprung inom den svenska marinen där han var officer från 1975 till 1998. Under denna tid tjänstgjorde han som chef i olika befattningar, bl a chef för Marinens Utbildnings- och Ledarskapscenter, Marulc. Under denna tidsperiod drev han även ett konsultföretag på västkusten med tonvikten lagd på teambuildning, föreläsningar samt seminarier. 1998 valde han att avsluta sin tjänstgöring inom försvarsmakten och startade då företaget Cluram Consulting AB med säte i Stockholm.

Erfarenhet

  • UGL-handledare sedan 1985. Har arbetat med UGL-konceptet sedan dess såväl inom som utom försvarsmakten.
  • Behörig handledare för Försvarshögskolans fördjupningskurs UGL (FUGL) samt handledarkurs (HUGL)
  • Certifierad handledare av THE HUMAN ELEMENT®
  • Utbildad debriefinghandledare
  • Certifierad användare av SDI - Strength Deployment Inventory
  • Certifierad användare av MBTI - Myers Briggs Type Indicator
  • Utbildad projektledare
  • Certifierad handledare - Situational Leadership

Personliga egenskaper

Kent brukar beskrivas som rak, trovärdig, realistisk, kreativ, verbal, rolig med god pedagogisk förmåga och hög närvarograd. Kent trivs med att driva förändringsprocesser för att stimulera människor att utvecklas såväl inom arbetsgrupper och organisationer som på det personliga planet.

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995