Mod – en bristvara?

Publicerat 14 januari 2010 av Kent Werner

Har nu börjat få upp farten igen efter alla helger och har återigen noterat hur en del chefer hukar sig, lägger rökridåer eller hänfaller till ”det där tänker jag inte diskutera med dig-syndromet” när medarbetare vill veta varför? Denna osäkerhet – eller feghet kan man ha många synpunkter om. Beklagansvärt är dock att dessa chefer inte vågar vara transparenta (när de har möjlighet att vara detta) och stå för sina beslut inför sina medarbetare.

De flesta människor kan ta negativa besked om de upplever att chefen är öppen med sakskäl mm. Väl medvetna om att nästa beslut kanske går deras väg.

Denna brist på öppenhet och tydlighet kostar dessa chefer massor av ”förtroendepoäng” vilket är ledsamt för samtliga inblandade då detta får konsekvenser också för organisationen över tiden.

Alltså, var generös med information, våga stå för dina åsikter och beslut. Våga ta diskussionen – när det är lämpligt. Mörka inte av rädsla eller prestigeskäl.

Den vinnande strategien över tiden är öppenhet, såväl uppåt som nedåt i organisationen.

Kategorier: chef, kommunikation, relationer

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)