Inlägg under kategori kommunikation

Tydlighet och egna val……

Publicerat 10 januari 2011 av Kent Werner

images

Nu är vi inne i år 2011 och de flesta har väl börjat få upp farten efter alla helger. Själv har jag reflekterat en del över det där med tydlighet – alltså att vara tydlig i sin kommunikation.

Att vara tydlig är inte helt lätt, i synnerhet när vi inte säger som det är, vad vi anser, vad vi egentligen vill eller försöker ”gardera” oss genom att vara medvetet otydliga.

Jag förstår att en del människor som inte vill stöta sig med andra kan svara ja eller ”jag skall försöka” på en direkt fråga. Men detta är inte schysst mot någon. I synnerhet inte om den som säger ja eller ”jag skall försöka” – redan nu vet att de inte vill eller inte kommer att hinna.

Jag vill flagga upp att NEJ är ett alldeles utmärkt svar och dessutom tydligt. Det är ju jag som individ som bestämmer vilka val jag gör – Att inte välja är också ett val! Alla val får konsekvenser, men genom att säga NEJ till något jag inte vill så öppnar jag upp i kalendern för att säga JA till det jag verkligen vill.

Dessutom är det ju så att när någon får ”jag skall försöka” till svar så är det många av dem som hör ”JA, jag ska!” Detta skapar sedan en förväntning som inte infrias och vad har vi då? Just det, en konflikt, besvikelse och kanske i förlängningen bristande förtroende. Om detta händer flera gånger riskeras dessutom relationen att allvarligt försämras.

En annan konsekvens av ett sådant beteende är att den som försöker vara snäll och inte vill stöta sig med andra förmodligen får dåligt samvete och kanske undviker kontakt eller kommer med ”vita lögner” – något som också påverkar relationen.

Alltså, gör medvetna val! Ställ dig frågorna:

  • Vill jag det här?
  • Har jag tid?
  • Vilka är förutsättningarna?
  • Vilka alternativ har jag?
  • Om jag säger JA, behöver jag säga Nej till något annat?
  • Vad händer om jag säger NEJ?
  • Vilka konsekvenser får mitt val? Kort sikt – lång sikt?

Kom sedan ihåg att när du väl gjort ditt val, så är det faktiskt DU som gjort valet och inte någon annan. Stå för ditt val. Visar det sig sedan, med facit i hand, vara ett dåligt val så finns det alltid lärdomar för dig att hämta.

Betänk att:

”Ett gott omdöme ofta är resultat av ett tidigare dåligt sådant.”

Kategorier: individ, kommunikation, människor, relationer, samarbete

Inga kommentarer »

Koll på språket…….

Publicerat 20 augusti 2010 av Kent Werner

Språkrådet har flaggat upp augusti månads nya ord som är – okonferens. Enligt språkrådets egen definition är okonferens ”helt enkelt en konferens, fast en ganska oplanerad sådan, runt ett speciellt ämne eller syfte. Inbjudan kan vara rätt öppen, och dagordning och eventuella talare fastställs ofta på plats, av alla tillsammans. Tanken är att kreativitet och nya möten ska främjas”.

signs_ordlista

Lite av kejsarens nya kläder kan tyckas men jag är övertygad om att även detta ord snart är ordentligt införlivat i språkbruket hos alla som vill visa att de är med på banan. För oss andra kan det vara bra att känna till vad det betyder när någon berättar att han eller hon kallat till en okonferens.

För att inte helt tappa greppet eller betraktas som gammalmodig kan du titta igenom språkrådets nyordslista  på  http://www.sprakradet.se/3455

Kategorier: kommunikation

Inga kommentarer »

Mod – en bristvara?

Publicerat 14 januari 2010 av Kent Werner

Har nu börjat få upp farten igen efter alla helger och har återigen noterat hur en del chefer hukar sig, lägger rökridåer eller hänfaller till ”det där tänker jag inte diskutera med dig-syndromet” när medarbetare vill veta varför? Denna osäkerhet – eller feghet kan man ha många synpunkter om. Beklagansvärt är dock att dessa chefer inte vågar vara transparenta (när de har möjlighet att vara detta) och stå för sina beslut inför sina medarbetare.

De flesta människor kan ta negativa besked om de upplever att chefen är öppen med sakskäl mm. Väl medvetna om att nästa beslut kanske går deras väg.

Denna brist på öppenhet och tydlighet kostar dessa chefer massor av ”förtroendepoäng” vilket är ledsamt för samtliga inblandade då detta får konsekvenser också för organisationen över tiden.

Alltså, var generös med information, våga stå för dina åsikter och beslut. Våga ta diskussionen – när det är lämpligt. Mörka inte av rädsla eller prestigeskäl.

Den vinnande strategien över tiden är öppenhet, såväl uppåt som nedåt i organisationen.

Kategorier: chef, kommunikation, relationer

Inga kommentarer »

Chefen kan göra dig sjuk……

Publicerat 8 november 2009 av Kent Werner

Är chefen påfrestande? Inte nog med att det kan göra dig sjuk – din framtida hälsa riskeras också. Medicine doktor Anna Nyberg vid Karolinska institutet i Stockholm påvisar i sin avhandling (oktober 2009) ett tydligt samband mellan hur de anställda uppfattar chefen och hur de själva mår. Ett dåligt ledarskap leder till fler sjukdagar medan en inpirerande chef ger friskare personal.

Enligt Anna Nyberg finns det två typer av dåliga chefer: Den som leder på ett ovänligt sätt och den som inte leder alls. Den förstnämnda typen tär mest enligt Nybergs studie.

Jag coachar för närvarande en mellanchef i en organisation som har en chef som dessvärre faller inom ramen för båda kategorierna. Jag kan, efter att ha fått stor insyn i denna organisation, lätt konstatera att detta utövade ledarskap resp icke-ledarskap ger en mängd olika negativa spin-off effekter – såsom bristande engagemang, låg kreativitet, konflikter, osäkerhet, låg proaktivitet samt medarbetare som flyr organisationen. De ekonomiska konsekvenserna av detta ledarskap kan för organisationen lätt bli mycket stora.

Oftast är det inte något fel på personerna som blir utsedda till chefer – men de kanske helt enkelt inte har rätt förutsättningar eller rätt personlighet för detta jobb. Det kan också vara så att de i sin tur har chefer som tror att de delegerar när de i stället abdikerar och följaktligen inte ger den nytillträdde chefen det de behöver för att lyckas i sitt ledarskap.

Jag har också funderat mycket över den eller de som tillsätter chefer utan att säkerställa att dessa håller måttet fullt ut. Varför är det så svårt för en del att ta konsekvenserna – och ansvaret för en dålig rekrytering.

Tidigare studier har visat att många medarbetare slutar  på grund av upplevt dåligt ledarskap hos sin närmaste chef samtidigt som många inte vill bli chefer eller slutar som chef på grund av att förväntningar och krav upplevs som för höga. Konsekvensen av detta borde vara att nu, inför en förväntad uppgång i det ekonomiska klimatet, säkerställa att chefer – oavsett nivå, har rätt förutsättningar för att ge sina underställda det ledarskap de behöver för att kunna bli så bra de har potential att bli. Alltså att bli effektiva, kreativa, engagerade tillgångar för företaget eller organisationen.

Inga relationer kommer gratis – de måste vattnas och gödas för att växa sig starkare. Återigen kan vi alltså konstatera att både chefer och medarbetare är varandras arbetsmiljö och att det finns uppenbara vinster i att investera tid och energi för att utveckla och förbättra relationer.

Kategorier: chef, kommunikation, lagarbete, ledarskap, organisation, relationer, respekt, samarbete

Inga kommentarer »

En god kommunikation är nyckeln

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Det är värdefullt att komma ihåg att en god kommunikation är nyckeln till en bra relation.

En bra relation är grunden för ett gott samarbete.

Ett gott samarbete är förutsättningen för att organsiationens mål till fullo skall uppnås.

Med andra ord: god kommunikation i alla led påverkar gynnsamt såväl trivsel som prestation och i förlängningen – företagets lönsamhet.

kommunikation

Kategorier: kommunikation, ledarskap, relationer, samarbete

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)