En god kommunikation är nyckeln

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Det är värdefullt att komma ihåg att en god kommunikation är nyckeln till en bra relation.

En bra relation är grunden för ett gott samarbete.

Ett gott samarbete är förutsättningen för att organsiationens mål till fullo skall uppnås.

Med andra ord: god kommunikation i alla led påverkar gynnsamt såväl trivsel som prestation och i förlängningen – företagets lönsamhet.

kommunikation

Kategorier: kommunikation, ledarskap, relationer, samarbete

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)