Inlägg under kategori personlig utveckling

Gångbar på marknaden?

Publicerat 26 oktober 2012 av Kent Werner

TankeDet har länge varit en sanning att ”efter 50 är man passé”. Många jag kommit i kontakt med som sökt jobb de senaste 8 – 10 åren och som uppnått och dessutom passerat denna ålder har vittnat om bristande intresse från företag. Det finns ju gubevars en lag från 2009 som förbjuder åldersdiskriminering så dessa sökande som passerat 50-årsgränsen har, som motivering till att de inte gått vidare i urvalsprocessen, ofta fått höra att de är överkvalificerade.  Det intressanta är dock att även yngre personer upplever att de blir bortvalda i ett tidigt stadium av urvalsprocessen just på grund av sin ålder.

Om man studerar platsannonserna på olika forum så kan man konstatera att väldigt många företag söker personer i 35-40-årsåldern (till ledarbefattningar). Detta är intressant eftersom detta synsätt speglar en uppfattning att ålder är lika med mognad och kunskap – det vill säga så länge man inte har uppnått för hög ålder, exempelvis 50 år. Med detta snäva åldersintervall löper dessa företag stor risk att missa många ”guldkorn”. Nu börjar det dock anas en förändring i denna inställning, vilket är att betrakta som mycket positivt.

Lyssnar man till Calle Leinar, VD för Trygghetsrådet (som hjälper privatanställda tjänstemän med omställning) så säger han att skälet numera till att man förlorar jobbet oftast är med hänvisning till brist på kompetens. Han menar också att företagen idag är väldigt noga med att ha rätt kompetens i organisationen men att de inte alltid är så villiga att stå för utbildning och omskolning. De vill istället rekrytera och anställa nya medarbetare med rätt kompetens från början. Han säger att man på Trygghetsrådet dock har märkt en tydlig trend av att kompetens numera slår ålder vid rekryteringar.

Detta låter ju bra men faktum är att var och en har ansvar för att göra sig själv attraktiv för en arbetsgivare genom att ständigt arbeta med att utvecklas som person men också kompetensmässigt i yrkesrollen. Genom att acceptera att vi lever i en föränderlig värld och att vi själva behöver vara öppna för att vi är en del av denna förändring kan vi undvika att fastna i en given roll och med detta också bli offer för ”åldersnojan”.

Det är få företag som idag med säkerhet kan säga vilken kompetens de kommer behöva om 3 – 5 år. Jag tycker man skall vara lojal med sitt företag men man också måste inse att lojaliteten oftast inte är dubbelriktad. Det är därför viktigt att se om sitt hus och inte fastna i den kompetens du har hos din nuvarande arbetsgivare – det är väldigt lätt att gro fast i en roll. Fundera på vad du själv har för mål, vilken kompetens du har eller behöver skaffa dig för att vara gångbar också utanför nuvarande arbetsplats, i framtiden – Lev i nuet men planera för morgondagen!

Kategorier: Okategoriserat, individ, människor, personlig utveckling

2 kommentarer »

Mentorskap – Givande för alla parter

Publicerat 20 januari 2010 av Kent Werner

Har återigen åtagit mig ett mentorskap. Denna gång för nyföretagare och kan ännu en gång konstatera hur givande detta är. Jag får möjlighet att träffa och lära känna en människa med fräscha idéer och som verkligen brinner för dessa. Har som en del i detta mentorskap också blivit en del av ett nytt nätverk och får i detta träffa massor av för mig okända människor från en mängd olika branscher. Det är mycket intressant att få ta del av deras olika problem och höra om men även bidra till lösningen av desssa.

Jag var på en första nätverksträff häromkvällen och fann detta väldigt givande eftersom denna träff också gav flera möjligheter att samtala och utbyta erfarenheter med såväl andra adepter som andra mentorer. Mycket intressant men också utmanande då många arbetar i eller är på gång att bygga upp ett företag i helt andra branscher än min egen.

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, personlig utveckling, relationer

Inga kommentarer »

Ta makten över tiden

Publicerat 19 oktober 2009 av Kent Werner

Bok av Gunilla MacDowall och Kent Werner

Ta makten över tiden

För mer än tusen år sedan fanns det i våra trakter en sorts människor som inte hade någon frihet, som alltid fick störas. De hade ingen rätt att styra sina egna liv. Man kunde när som helst påkalla deras uppmärksamhet och de var tvungna att omedelbart avbryta de sysslor de höll på med för att svara på kallelsen. De kallades för trälar.

Stanna gärna upp och fundera över ditt förhållningssätt till dig själv, andra och behovet eller förväntningen på att alltid vara tillgänglig. Hur hanterar du mobiltelefoner, e-post och andra tidstjuvar – är du rent av en av nutidens trälar?

Ta makten över tiden ger dig konkreta råd, tips och verktyg för hur du ska använda din tid mer effektivt. Den ger dig också möjlighet att reflektera kring din egen tidsanvändning och hur den påverkar dig och din omgivning.

Författare: Gunilla MacDowall och Kent Werner. Förlag: Liber 2006. ISBN: 978-91-47-07628-4

Kategorier: boktips, personlig utveckling, tid

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)