Olikheter skapar ett kreativt klimat….

Publicerat 5 februari 2010 av Kent Werner

”I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.”
Dudley Field Malone

Ovanstående citat gör ju gällande att olikheter berikar. Detta är ju sant under förutsättning att de olika personerna som skall arbeta tillsammans förmår att tillvarata synergieffekten. Vi vill ju gärna att 1 + 1 = 3 men vi har väl alla, någon gång i livet, hamnat i grupper där synergieffekten helt uteblivit och 1 + 1 helt enkelt blivit noll. Det är alltså viktigt att sätta in energi i relationerna men också öka sin medvetenhet om den gruppdynamiska processen.

I den ansedda tidningen MIT Sloan Management Review finns en intressant artikel där man problematiserar mångfalden och pekar på en hel del problem – men också hur man kan hantera dem…..

Klicka på länken för att läsa artikeln

Mångfald – skapar mest problem?

Kategorier: grupp, lagarbete

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2020  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)