Inlägg under kategori samarbete

Chefen kan göra dig sjuk……

Publicerat 8 november 2009 av Kent Werner

Är chefen påfrestande? Inte nog med att det kan göra dig sjuk – din framtida hälsa riskeras också. Medicine doktor Anna Nyberg vid Karolinska institutet i Stockholm påvisar i sin avhandling (oktober 2009) ett tydligt samband mellan hur de anställda uppfattar chefen och hur de själva mår. Ett dåligt ledarskap leder till fler sjukdagar medan en inpirerande chef ger friskare personal.

Enligt Anna Nyberg finns det två typer av dåliga chefer: Den som leder på ett ovänligt sätt och den som inte leder alls. Den förstnämnda typen tär mest enligt Nybergs studie.

Jag coachar för närvarande en mellanchef i en organisation som har en chef som dessvärre faller inom ramen för båda kategorierna. Jag kan, efter att ha fått stor insyn i denna organisation, lätt konstatera att detta utövade ledarskap resp icke-ledarskap ger en mängd olika negativa spin-off effekter – såsom bristande engagemang, låg kreativitet, konflikter, osäkerhet, låg proaktivitet samt medarbetare som flyr organisationen. De ekonomiska konsekvenserna av detta ledarskap kan för organisationen lätt bli mycket stora.

Oftast är det inte något fel på personerna som blir utsedda till chefer – men de kanske helt enkelt inte har rätt förutsättningar eller rätt personlighet för detta jobb. Det kan också vara så att de i sin tur har chefer som tror att de delegerar när de i stället abdikerar och följaktligen inte ger den nytillträdde chefen det de behöver för att lyckas i sitt ledarskap.

Jag har också funderat mycket över den eller de som tillsätter chefer utan att säkerställa att dessa håller måttet fullt ut. Varför är det så svårt för en del att ta konsekvenserna – och ansvaret för en dålig rekrytering.

Tidigare studier har visat att många medarbetare slutar  på grund av upplevt dåligt ledarskap hos sin närmaste chef samtidigt som många inte vill bli chefer eller slutar som chef på grund av att förväntningar och krav upplevs som för höga. Konsekvensen av detta borde vara att nu, inför en förväntad uppgång i det ekonomiska klimatet, säkerställa att chefer – oavsett nivå, har rätt förutsättningar för att ge sina underställda det ledarskap de behöver för att kunna bli så bra de har potential att bli. Alltså att bli effektiva, kreativa, engagerade tillgångar för företaget eller organisationen.

Inga relationer kommer gratis – de måste vattnas och gödas för att växa sig starkare. Återigen kan vi alltså konstatera att både chefer och medarbetare är varandras arbetsmiljö och att det finns uppenbara vinster i att investera tid och energi för att utveckla och förbättra relationer.

Kategorier: chef, kommunikation, lagarbete, ledarskap, organisation, relationer, respekt, samarbete

Inga kommentarer »

En god kommunikation är nyckeln

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Det är värdefullt att komma ihåg att en god kommunikation är nyckeln till en bra relation.

En bra relation är grunden för ett gott samarbete.

Ett gott samarbete är förutsättningen för att organsiationens mål till fullo skall uppnås.

Med andra ord: god kommunikation i alla led påverkar gynnsamt såväl trivsel som prestation och i förlängningen – företagets lönsamhet.

kommunikation

Kategorier: kommunikation, ledarskap, relationer, samarbete

Inga kommentarer »

Kommunikation är navet

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Om personer har svårt att kommunicera med varann – de talar förbi varann och förstår inte vad den andre menar – så påverkar detta självklart deras relation.

Kommunikation är navet

Om personer som har en dålig relation nu skall arbeta och prestera tillsammans, så påverkas självfallet resultatet eftersom samarbetet inte fungerar optimalt.

Om personer i en organisation inte presterar optimalt så påverkar detta också företagets eller organisationens lönsamhet – och i förlängningen också dess överlevnad.

Kommunikation är alltså att betrakta som navet i all verksamhet.  Man skulle också kunna säga effekten av ett företags eller organisations samlade ansträngningar är en spegling av kvalitén i dess relationer.

Slutsats: Om det bara är en sak du har tid och pengar att utveckla i din organisation så borde det vara er kommunikativa förmåga.

Kategorier: kommunikation, organisation, relationer, samarbete

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)