Kommunikation är navet

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Om personer har svårt att kommunicera med varann – de talar förbi varann och förstår inte vad den andre menar – så påverkar detta självklart deras relation.

Kommunikation är navet

Om personer som har en dålig relation nu skall arbeta och prestera tillsammans, så påverkas självfallet resultatet eftersom samarbetet inte fungerar optimalt.

Om personer i en organisation inte presterar optimalt så påverkar detta också företagets eller organisationens lönsamhet – och i förlängningen också dess överlevnad.

Kommunikation är alltså att betrakta som navet i all verksamhet.  Man skulle också kunna säga effekten av ett företags eller organisations samlade ansträngningar är en spegling av kvalitén i dess relationer.

Slutsats: Om det bara är en sak du har tid och pengar att utveckla i din organisation så borde det vara er kommunikativa förmåga.

Kategorier: kommunikation, organisation, relationer, samarbete

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)