Inlägg under kategori team

Hur har du det med passionen?

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Att brinna för sitt jobb

Chef/Synovate gjorde i våras en studie som visade att 92% av tillfrågade chefer anser att en chef måste brinna för sitt jobb. Passionerade ledare har lättare att fatta tuffa beslut och öka engagemanget bland de anställda. Glöden ger också energi till chefen själv.

Samtidigt ökar passionstrenden risken att jobba för mycket. Hela 78% anser att om man brinner för jobbet så jobbar man också mycket övertid.

Tips!

1. Strukturera ditt arbete.

Ju färre oklarheter kring dina arbetsuppgifter, desto bättre. Du får mer tid att tänka strategiskt, att umgås med medarbetarna mm.

2. Var närvarande!

I din strävan att vara effektiv är det lätt att glömma bort att vara närvarande. Med alltför många bollar i luften på samma gång skapas ofta en känsla av otillräcklighet och sin tur dåligt samvete – och då är det svårt att känna passion.

3. Sök nya vägar för ditt ledarskap.

Dela ledarskapet, mixa samman roller, var flexibel.

4. Tappa inte balansen.

Se till att du också avsätter erforderlig tid för dig själv, för familjen, motion, fritid mm.

5. Våga vara osäker.

En passionerad chef vågar fatta beslut trots osäkerhet. Känner du ansvar behöver du inte vara 100% säker på att du gör rätt.

Alla rycks med av en passionerad ledare. Det är svårt att inte bli engagerad – du får folk med dig.

Kategorier: chef, grupp, ledarskap, människor, organisation, team

Inga kommentarer »

Lagarbete är ingen sällskapslek

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Ett team har en gemensam uppgift, det är grunden. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.

Om uppgiften kan utföras av enskilda individer finns ingen anledning att du skapar ett team. Det krånglar snarare till det. Teamet skall vara ett medel för att nå uppsatta mål, inte ett mål i sig. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.
Together Each Achieve More

Ordet ”team”

är ju som du kanske vet en akronym (ett ord som är skapat av begynnelsebokstäverna i andra ord) och står för Together Each Achieve More – man vill att 1 + 1 = 3. Om man man kokar ner alla definitioner på vad ett team är till minsta gemensamma nämnare så återstår följande:

 • Team har tydliga och gemensamma mål.
 • Team måste arbeta nära tillsammans för att nå målen.
 • Team utvärderar regelbundet sitt arbete.

Teamanda eller laganda är också ett fundamenta för ett effektivt team, men som i alla relationer så uppstår inte denna av sig själv. Det tar lite tid att bygga ett team och det kräver kontinuerligt underhåll för att fungera väl. Du kan men nedanstående ”checklista” testa om din grupp är ett team.

Gruppens medlemmar:

 • har ett eller flera tydliga och gemensamma mål
 • delar tid och andra resurser
 • löser problem tillsammans
 • är beroende av varandra för att nå målen
 • tar ömsesidigt ansvar
 • har ett gemensamt arbetssätt
 • har tydliga ramar för ledarskap och olika roller
 • präglas av respekt, omtanke, ärlighet och tydlighet
 • tillåter både individerna och gruppen att utvecklas
 • följer upp och utvärderar samt förbättrar sitt arbetssätt
 • har stöd i organisationen
 • har roligt och trivs tillsammans

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, grupp, individ, lagarbete, mål, respekt, resultat, team, teambuilding, ugl

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)