Att vara chef är att vara närvarande……

Publicerat 19 augusti 2010 av Kent Werner

solen1

Efter en lång skön semester är det nu dags att börja varva upp till ”cruising speed” igen. Jag fick ett samtal från en VD häromdagen.Han och hans företag hade drabbats av det som bara inte får hända – en medarbetare omkommer när han utför sitt arbete. Denna chef hade gjort allt rätt i sina åtgärder för att hantera situationen men vi dryftade vad mer som kunde göras från företagsledningens sida och kom fram till några ytterligare saker som borde göras.

Denna händelse fick mig att reflektera över chefskapets komplexitet, men även ansvaret och förväntningarna som ligger på chefen. Att man som chef behöver ha en mental beredskap såväl som handlingsplaner, åtgärdsplaner och rutiner för att hantera de mest olika situationer – inkluderande dödsfall på jobbet, är oerhört viktigt. Att dessa handlingsplaner mm måste uppdateras regelbundet är väl självklart för de flesta men bör kanske läggas in i kalendern för att det verkligen skall bli gjort.

Jag tänkte också återigen på värdet av, att som chef, reflektera och att avsätta tid för just detta. Att ge sig själv möjlighet att dra alla lärdomar som finns att dra, även ur djupt tragiska situationer för att minimera risken för att dessa skall upprepas.

Kategorier: chef, ledarskap

Lämna en kommentar

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)