crosspenna

Våra villkor

Anmälningsvillkor

Anmälan ska vara Cluram Consulting tillhanda senast 4 veckor (28 kalenderdagar) före kursstart. Anmälan är bindande. Fakturering sker före kursstart.

Vid återbud som lämnas senare än 4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid återbud som lämnas senare än 2 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Om person som anmält sig får förhinder kan denna ibland ersättas med annan deltagare från samma företag. Detta bestäms vid varje enskilt tillfälle i samspråk med kunden.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995