Ta makten över tiden

Ta makten över tiden - Exec. Författare: Gunilla MacDowall och Kent Werner. Förlag: Liber 2006. ISBN: 978-91-47-07628-4

Ta makten över tiden

av Gunilla MacDowall och Kent Werner

För mer än tusen år sedan fanns det i våra trakter en sorts människor som inte hade någon frihet, som alltid fick störas. De hade ingen rätt att styra sina egna liv. Man kunde när som helst påkalla deras uppmärksamhet och de var tvungna att omedelbart avbryta de sysslor de höll på med för att svara på kallelsen. De kallades för trälar.

Stanna gärna upp och fundera över ditt förhållningssätt till dig själv, andra och behovet eller förväntningen på att alltid vara tillgänglig. Hur hanterar du mobiltelefoner, e-post och andra tidstjuvar – är du rent av en av nutidens trälar?

Ta makten över tiden ger dig konkreta råd, tips och verktyg för hur du ska använda din tid mer effektivt. Den ger dig också möjlighet att reflektera kring din egen tidsanvändning och hur den påverkar dig och din omgivning.

© cluram consulting 2007  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995