Inlägg från februari 2010

Olikheter skapar ett kreativt klimat….

Publicerat 5 februari 2010 av Kent Werner

”I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.”
Dudley Field Malone

Ovanstående citat gör ju gällande att olikheter berikar. Detta är ju sant under förutsättning att de olika personerna som skall arbeta tillsammans förmår att tillvarata synergieffekten. Vi vill ju gärna att 1 + 1 = 3 men vi har väl alla, någon gång i livet, hamnat i grupper där synergieffekten helt uteblivit och 1 + 1 helt enkelt blivit noll. Det är alltså viktigt att sätta in energi i relationerna men också öka sin medvetenhet om den gruppdynamiska processen.

I den ansedda tidningen MIT Sloan Management Review finns en intressant artikel där man problematiserar mångfalden och pekar på en hel del problem – men också hur man kan hantera dem…..

Klicka på länken för att läsa artikeln

Mångfald – skapar mest problem?

Kategorier: grupp, lagarbete

Inga kommentarer »

Svårt för kvinnor……

Publicerat 1 februari 2010 av Kent Werner

Har funderat en del över varför kvinnor har så svårt att finna sig tillrätta i mansdominerade yrken. Uppenbarligen är det inte fel på deras kompetens eller motivation. De har både vilja och ambition att göra ett bra jobb, men sedan händer något. De har jobbat ett tag och upplevt motvinden från många män som, kanske eller förmodligen, upplever sin position som hotad. Grabbarna sluter leden och det är då mycket svårt att vara kvinna – eftersom de uppenbarligen inte är män är det också svårt att bli en av grabbarna – fullt ut.

Jag har också kommit i nära kontakt med åtminstone två arbetsplatser där män på ett flagrant sätt gynnas av – just det – manliga chefer. Kan det verkligen vara så att vi nu – vi skriver faktiskt 2010 – inte har kommit längre i vår syn på kvinnor än att det är bra att ha dem i organsationen men när det kommer till kritan så väljer vi män en man.

Detta beteende har ju faktiskt ett pris. Många duktiga, kompetenta och engagerade kvinnor tappar sugen och söker sig till en organisation som har förmågan att uppskatta deras kvalitéer. Vägen dit kan vara mycket jobbig. Jag tycker detta är mycket ledsamt. Dels för det mentala och känslomässiga priset som dessa kvinnor får betala men också för omedvetenheten i många organisationer och företag – att det faktiskt är på detta sätt. Prislappen för företag som inte kan ta hand om och förädla denna kompetens kan också bli tämligen hög.

I en artikel i tidningen Veckans Affärer (mars 2009) skriver Camilla Wagner, att Svenska företag tvingas rekrytera för minst sex miljarder för att ersätta kvinnor som inte befordras och hoppar av – och siffran kommer att accelerera.

Har vi råd med detta?

Kategorier: ledarskap, respekt, trovärdighet

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)