Inlägg från oktober 2009

Ta makten över tiden

Publicerat 19 oktober 2009 av Kent Werner

Bok av Gunilla MacDowall och Kent Werner

Ta makten över tiden

För mer än tusen år sedan fanns det i våra trakter en sorts människor som inte hade någon frihet, som alltid fick störas. De hade ingen rätt att styra sina egna liv. Man kunde när som helst påkalla deras uppmärksamhet och de var tvungna att omedelbart avbryta de sysslor de höll på med för att svara på kallelsen. De kallades för trälar.

Stanna gärna upp och fundera över ditt förhållningssätt till dig själv, andra och behovet eller förväntningen på att alltid vara tillgänglig. Hur hanterar du mobiltelefoner, e-post och andra tidstjuvar – är du rent av en av nutidens trälar?

Ta makten över tiden ger dig konkreta råd, tips och verktyg för hur du ska använda din tid mer effektivt. Den ger dig också möjlighet att reflektera kring din egen tidsanvändning och hur den påverkar dig och din omgivning.

Författare: Gunilla MacDowall och Kent Werner. Förlag: Liber 2006. ISBN: 978-91-47-07628-4

Kategorier: boktips, personlig utveckling, tid

Inga kommentarer »

En god kommunikation är nyckeln

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Det är värdefullt att komma ihåg att en god kommunikation är nyckeln till en bra relation.

En bra relation är grunden för ett gott samarbete.

Ett gott samarbete är förutsättningen för att organsiationens mål till fullo skall uppnås.

Med andra ord: god kommunikation i alla led påverkar gynnsamt såväl trivsel som prestation och i förlängningen – företagets lönsamhet.

kommunikation

Kategorier: kommunikation, ledarskap, relationer, samarbete

Inga kommentarer »

Hur har du det med passionen?

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Att brinna för sitt jobb

Chef/Synovate gjorde i våras en studie som visade att 92% av tillfrågade chefer anser att en chef måste brinna för sitt jobb. Passionerade ledare har lättare att fatta tuffa beslut och öka engagemanget bland de anställda. Glöden ger också energi till chefen själv.

Samtidigt ökar passionstrenden risken att jobba för mycket. Hela 78% anser att om man brinner för jobbet så jobbar man också mycket övertid.

Tips!

1. Strukturera ditt arbete.

Ju färre oklarheter kring dina arbetsuppgifter, desto bättre. Du får mer tid att tänka strategiskt, att umgås med medarbetarna mm.

2. Var närvarande!

I din strävan att vara effektiv är det lätt att glömma bort att vara närvarande. Med alltför många bollar i luften på samma gång skapas ofta en känsla av otillräcklighet och sin tur dåligt samvete – och då är det svårt att känna passion.

3. Sök nya vägar för ditt ledarskap.

Dela ledarskapet, mixa samman roller, var flexibel.

4. Tappa inte balansen.

Se till att du också avsätter erforderlig tid för dig själv, för familjen, motion, fritid mm.

5. Våga vara osäker.

En passionerad chef vågar fatta beslut trots osäkerhet. Känner du ansvar behöver du inte vara 100% säker på att du gör rätt.

Alla rycks med av en passionerad ledare. Det är svårt att inte bli engagerad – du får folk med dig.

Kategorier: chef, grupp, ledarskap, människor, organisation, team

Inga kommentarer »

Lagarbete är ingen sällskapslek

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Ett team har en gemensam uppgift, det är grunden. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.

Om uppgiften kan utföras av enskilda individer finns ingen anledning att du skapar ett team. Det krånglar snarare till det. Teamet skall vara ett medel för att nå uppsatta mål, inte ett mål i sig. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.
Together Each Achieve More

Ordet ”team”

är ju som du kanske vet en akronym (ett ord som är skapat av begynnelsebokstäverna i andra ord) och står för Together Each Achieve More – man vill att 1 + 1 = 3. Om man man kokar ner alla definitioner på vad ett team är till minsta gemensamma nämnare så återstår följande:

 • Team har tydliga och gemensamma mål.
 • Team måste arbeta nära tillsammans för att nå målen.
 • Team utvärderar regelbundet sitt arbete.

Teamanda eller laganda är också ett fundamenta för ett effektivt team, men som i alla relationer så uppstår inte denna av sig själv. Det tar lite tid att bygga ett team och det kräver kontinuerligt underhåll för att fungera väl. Du kan men nedanstående ”checklista” testa om din grupp är ett team.

Gruppens medlemmar:

 • har ett eller flera tydliga och gemensamma mål
 • delar tid och andra resurser
 • löser problem tillsammans
 • är beroende av varandra för att nå målen
 • tar ömsesidigt ansvar
 • har ett gemensamt arbetssätt
 • har tydliga ramar för ledarskap och olika roller
 • präglas av respekt, omtanke, ärlighet och tydlighet
 • tillåter både individerna och gruppen att utvecklas
 • följer upp och utvärderar samt förbättrar sitt arbetssätt
 • har stöd i organisationen
 • har roligt och trivs tillsammans

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, grupp, individ, lagarbete, mål, respekt, resultat, team, teambuilding, ugl

Inga kommentarer »

Gör ett gott intryck på 7 sekunder

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Attityd205458

Att ge ett förstaintryck tar ofta mindre än 10 sekunder – det kan ta år att rätta till om det blir fel.

När du kommunicerar måste du upplevas som trovärdig. Här är några bra tips för att lyckas uppnå detta:

1. Din attityd

Gör ett medvetet val av vilken attityd du vill utstråla innan du ens hälsar på någon eller kliver upp på scen.

2. Tänk på din kroppshållning

Sträck på dig och håll huvudet högt. Det visar gott självförtroende och självkänsla.

3. Le

Ett leende är en invit – det visar att du är möjlig att närma sig.

4. Sök ögonkontakt

Att se folk i ögonen visar energi och öppenhet. Ta för vana att lägga märke till ögonfärgen hos alla du möter.

5. Skaka hand

Forskning visar att det tar ca tre timmar av oavbruten samverkan för att nå samma kontaktnivå som vid ett vanligt enkelt handslag.

6. Namn

Memorera den andres namn. Detta visar att du anser honom vara betydelsefull vilket ger en positiv känsla.

7. Luta dig lätt framåt

Det visar att du är engagerad och intresserad – men visa också respekt för den andres integritet.

Kategorier: kommunikation, ledarskap, människor, mötet, trovärdighet

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)